Pumper til rett pris og rett tid.

Tappevannspumpe EP15-40/130

Teknisk beskrivelse

E.M.S. VVC pumpe EP er en energieffektiv pumpe med innebygget variabel hastighetsstyring beregnet for sirkulasjon av varmt vann. Sammenlignet med tradisjonelle VVC pumper, i samme størrelsesklasse forbruker den opp til 70% mindre energi. EP oppnår klasse A etter Europa direktiv Nr. 641/2009. Synkronmotoren er av permanentmagnet type med innebygget inverter. Pumpen er produsert for rene ikke etsende, ikke brannfarlige vesker uten partikler. Pumpen har € re driftsprogram for optimal drift. Pumpen har diodeindikering for normal drift. (lysende grønn diode), samt låst rotor (lysende rød diode). Ved endring av driftsmodus blinker den grønne dioden en kort stund før den igjen går over til å lyse grønt når den har stabilisert ny driftsinnstilling.

Program Min Hmaks 0.55 mvp. Ca 1000l/t @ 0.2 mvp.

Program 1 Hmaks 1.0 mvp. Ca 1000l/t @ 0.6 mvp.

Program 2 Hmaks 2.0 mvp. Ca 1000l/t @ 1.7 mvp.

Program Maks Hmaks 3.0 mvp. Ca 1000l/t @ 3.0 mvp.

Pumpen skal alltid monteres på en slik måte at motorens aksel
er horisontal.


Tappevannspumpe VVC
Navn Artnr PrisAntall
Tappevannspumpe VVC P2298 3440.00 Kr

På lager