Pumper til rett pris og rett tid.

Hydrofor i glassfiber

Teknisk beskrivelse

Glassfiberhydroforen er beregnet for å erstatte en galvanisert eller rustfri hydrofor med samme størrelse. Tanken inneholder ingen membran som trengs å byttes ut. Vannet har kontakt med luften slik at gasser som finnes i vannet kan felles ut.

Mellom hydroforen og pumpen monteres en luftinjektor som ved hjelp av den, i tanken, innebyggede flotøren sikrer at optimal luftmengde alltid finnes i tanken. Ønskes ytterligere lufting av vannet monteres et stigerrør inni tanken som lar vannet falle ned på vannflaten. Glassfiberhydroforen er egnet å bruke der man har brakk- eller aggresivt vann.

Viktig:

Trykkbryteren skal, p.g.a. av trykkfallet i luftinjektoren, monteres mellom tanken og luftinjektoren eller på utløpssiden av tanken. For at luftinjektoren skal arbeide tillfredstillende kreves en vannmengde på
mellom 18 og 55 liter per minutt, samt et trykk på 0.7 til 4.2 bar.


Glassfiberhydrofor
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
110 l HP Tank P0300110 6936.00 Kr

Få på lager


150 l HP Tank P0302150 7002.00 Kr

Få på lager


300 l HP Tank P0304300 12613.00 Kr

Få på lager