Pumper til rett pris og rett tid.

Membranhydrofor stål

Teknisk beskrivelse

Membranhydroforen skiller seg fra den vanlige hydroforen gjennom at den består av to separate kammere adskilt av en membran. Dette innebærer at mer vann presses ut av tanken innen pumpen behøver å starte. Man kan altså velge en mindre tank.

Normalt erstattes en 150 liters vanlig hydrofor med en 50 liters  membranhydrofor. Denna konstruksjon av membrantanker har vist seg å være den beste med tanke på membranens levetid. På samme vis som i en vanlig hydrofor bør luftmengden kontrolleres regelmessig. Lufttrykket skal være ca 3 hg under pumpens starttrykk ved tom tank.


Membranhydroforer montering på pumpe
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
4 l EMS vertikal hvit P02904 728.00 Kr

På lager


8 l EMS vertikal hvit P02928 774.00 Kr

På lager


12 l EMS vertikal hvit P029412 888.00 Kr

På lager


18 l EMS vertikal hvit P029618 1008.00 Kr

På lager


24 l EMS vertikal hvit P029824 1134.00 Kr

På lager


Membranhydroforer liggende
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
24 l EMS horisontal P028024 1526.00 Kr

På lager


60 l EMS horisontal P028160 3233.00 Kr

På lager


80 l EMS horisontal P028480 4544.00 Kr

På lager


Membranhydroforer stående
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
60 l EMS vertikal P026360 2912.00 Kr

På lager


80 l EMS vertikal P026580 4496.00 Kr

På lager


80 l 16Bar Membr.tank Vertikal P024580 7120.00 Kr

Få på lager


Membr.tank 200 lir 16bar P0247200 12792.00 Kr

På lager


Membrantank 300 ltr 16bar P0248300 17732.00 Kr

Få på lager


Membrantank 450 ltr 16bar P0249450 24897.00 Kr

På lager


Membranhydroforer stående ( egghvit )
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
130 l EMS vertikal P0287130 6980.00 Kr

På lager


100 l Membr.tank Vertikal P0286100 5340.00 Kr

På lager


200 l Membr.tank Vertikal P0268170 8695.00 Kr

På lager


300 l Membr.tank Vertikal P0270300 12491.00 Kr

På lager


450 l Membr.tank Vertikal P0272450 17170.00 Kr

På lager