Pumper til rett pris og rett tid.

Digital Tangampérmeter E.M.S.

Teknisk beskrivelse

Mini tangampéremeter med pålitelige måleresultater i et kompakt design. Enkelt i bruk med to ledninger og bare to steder å plassere dem. Varsel for lav batterispenning samt automatisk avslag for pålitelighet og strømsparing. Leveres i futteral med måleledninger samt 2 stk. 1.5V AAA batterier.

Funksjoner

• Spenningsdeteksjon ved nærhet
• AC/DC Strøm 1mA til 100A
• AC/DC Spenning 1mV til 600V
• Resistans 0.1 Ohm til 20MOhm
• Kapasitans 2 nF til 2000mF
• Krets måling med tone
• Diodetest

Måling av pumper

Advarsel! Måling av strømtrekk må gjøres med driftsatt pumpe og dette medfører risiko for strøm støt. Sett rattet fra OFF til en strøminnstilling som dekker ampértallet som skal måles. Ved manglende informasjon velg det største måleområdet først. Målingen må gjøres med pumpen i drift. Åpne strømtangen ved å trykke på den fjærbelastede knapppen for strømmåling og sett tangen over en av lederne der det er lettest å komme til og les så av verdien. Det er viktig at det bare er en av strømlederne
måles om gangen. På 1-fas er det tilstrekkelig å måle 1 leder på tilførselen, mens 3-fas må måles i alle 3 ledere. Strømavlesning skal være i tråd med merkeskilt eller lavere alt etter hvor i pumpekurven pumpen jobber. Notér målinger for eget bruk.

Måling av viklinger gjøres ved hjelp av de medfølgende ledningene. Fjern proppene og sett ledningene inn i tangampérmeterets bunn etter farge. Denne måling gjøres med anlegget strømløst. Slå av anlegg og påse at pumpen er koblet fra nettet før målingene foretas. Sett rattet til ohmsymbolet og hold ledningene mot 2 punkter for å måle motstand. Målinger gjøres fra litt ulike punkter alt etter  pumpemotoren som skal måles. De vanligste 1 og 3-fas måles for 3 verdier, men noen 1-fas måles bare for en verdi. 3-fas 230 V og 400 V skal ha mest mulig like verdier, og 1-fas kan ha en verdi eller 3 ulike verdier hvis man måler f.eks. en 1-fas 3-wire senkepumpe. Notér målingene for eget bruk.

Mellom faseleder og jord kan man også måle med samme innstilling og man måler da mellm hver leder og jord enten det er 1-fas eller 3-fas, og det skal ikke være kontakt. Dette gir bare en indikasjon da det likevel kan være jordfeil. Dette instrumentet klarer ikke gi en ordentlig måling på isolasjonsresistans, mens en ”Megger” er et instrument laget for akkurat denne typen måling.


Digital Tangampérmeter E.M.S.
Navn Artnr PrisAntall
Digital tangamperemeter E0100 968.00 Kr

På lager