Pumper til rett pris og rett tid.

Termostat

Teknisk beskrivelse

Den elektroniske termostaten leveres med ekstern giver.
Giveren har 3 m ledning, som ved behov kan forlenges opp til
50 m med vanlig installasjonskabel av min. 1,5 kvadrat.
Termostaten er meget monteringsvennlig med at både lokket og
giverens klemmer kan skilles fra underdelen. Hvis ønskelig kan
temp.rattet flyttes inn i boksen, og det utvendige hullet dekkes.
Det er valgfritt om termostaten skal koble inn ved synkende
temperatur eller stigende temperatur. Koblings differansen er
justérbar fra 1 - 10 °C
I termostatens front er det to LED indikeringer (Gul) som viser drift og
(Rød) som lyser om det er kortsluttning eller brudd på
varmekabelen. Inni termostaten er det en omkobler for temperaturom-
råde (-15 til + 40 eller +40 til + 95).


Termostat
Navn Artnr PrisAntall
Termostat for varmekabel B0574 2692.00 Kr

På lager