Pumper til rett pris og rett tid.

Trykkbryter

Teknisk beskrivelse

Juster trykkbryteren etter instruksjonene under. Det bør om mulig være
en differanse mellom start- og stopptrykk på 1 - 3 Bar (kg/cm2). Jo større
pumpe, desto større intervall. Hyppige start og stopp sliter på anlegget.
Stopptrykket bør alltid ligge minst 1 Bar under pumpens makstrykk.
Ligger man for nær pumpens makstrykk er det risiko for overoppheting
av pumpen hvis den av en eller annen årsak ikke klarer å komme opp
til stopptrykket f. eks. at avleiringer dannet over tid gir mindre trykk.
Det forekommer ? ere ulike fabrikater av trykkbrytere. Felles for nesten
alle er at de har to justeringsskruer. En større merket ”P” som ved å
dreie denne mot høyre øker stopptrykket eller både start og stopptrykk.
Den andre og mindre justerskruen vil ved å dreie denne mot høyre gi
større differanse mellom start- og stopptrykk.


Telemecanique - 3x400V / 3x230V / 1x230V
Navn ArtnrMaks bar PrisAntall
Tr.str.bryter 0 - 6 bar B01226 770.00 Kr

På lager


Tr.str.bryter 1,3 - 12 bar B012312 950.00 Kr

På lager


Tr.str.bryter 3,5 - 25 bar B012425 1169.00 Kr

På lager


Trykkbryter - 1x230V
Navn ArtnrMaks bar PrisAntall