Pumper til rett pris og rett tid.

Varmekabel selvbegrensende E.M.S.

Teknisk beskrivelse

Varmekabel brukes for å frostsikre vannledninger. Kabelen kan leggesbåde innvendig og utvendig. Det finnes to typer av varmekabel, parallell og serieresistiv kabel. Den serieresistive kabelen leveres i ferdige lengder som ikke kan kappes eller kortes ned. Den parallellresistive kabelen kan kappes til ønsket lengde. Monteres vannledningen utendørs skal røret isoleres.

Viktig

Varmekabel skal alltid kobles til en jordfeilbryter.

Montering

Varmekabel skal monteres og kobles av en autorisert elinstallatør.
Varmekabel skal tilkobles en jordfeilbryter som løser ut ved 30 mA.

Laveste temperatur for spenningssetting av den selvbegrensende varmekabeln er 0°C.
Sikring med C karakteristikk må brukes.


Varmekabel selvbegrensende E.M.S.
Navn ArtnrLengde PrisAntall
Varmekabel Selvbegrensende A1891selvbegrensende 147.00 Kr

På lager