Pumper til rett pris og rett tid.

Pumpevakt KM 33

Teknisk beskrivelse

Pumpevakt KM 33 er en kombinasjon av kontaktormotorvern og nivåvakt. Den brukes i hovedsak for to formål. Delvis for å forhindre tørrkjøring av senkepumper i brønner med lite tilrenning og delvis for nivåregulering i åpne brønner, dammer og beholdere av ulike slag. Den kan f. eks. brukes for å automatisk styre påfylling i beholdere m.m.

Når pumpevakten brukes som tørrkjøringsvern eller for tømming av beholdere, stoppes pumpen når væskenivået når den nedre elektroden. Den starter igjen når væskenivået når den øvre elektroden. Når pumpevakten brukes til påfylling starter pumpen når væske nivået når den nedre elektroden og stopper når væske nivået når den øvre elektroden.

Montering

Eltilkoblingen utføres i henhold til skjemaet i kapslingens bunn. De to elektrodene monteres på sitt respektive nedre og øvre væske nivå. Elektrodene tilkobles med egnet ledning til plint 10 og 11. Om brønnen ikke inneholder en senkepumpe eller annen jordet objekt skal en tredje elektrode tilkobles pumpevaktens jodingspunkt. Denne elektroden skal installeres under elektroden for nedre nivå. Nivåvakten må jordes for å fungere.

Viktig 1

Skal pumpevakten brukes til påfylling må følgende omkobling utføres:

Ledningen mellom relésokkelens uttak nr 3 og motorvernets uttak 95 tas bort. En ny ledning kobles mellom relésokkelens uttak 4 og motorvernets uttak 95.

Viktig 2

Om det foreligger risiko for skader om pumpevakten ikke skulle fungere som normalt må en alarm installeres. En vakt alene kan ikke ansees som fullgod beskyttelse der det er fare for vannskader.


Pumpevakt KM 33
Navn ArtnrStørrelse PrisAntall