Pumper til rett pris og rett tid.

Nivåalarm KM 29

Teknisk beskrivelse

Nivåalarm KM 29 brukes sammen med en nivåvippe der man ønsker oversvømmelses beskyttelse i lavtrykksreservoarer, pumpebrønner og tanker. Alarm gis med lyd og lyssignal. Mulighet finnes for å tilkoble
ekstertt varslingssignal

Montering

Eltilkobling, innkobling av nivåvippe og eksternt varsling kobles etter skjemaet under.

Viktig

En alarm alene kan ikke ansees som fullgod beskyttelse der det er fare for vannskader.


KM 29
Navn ArtnrSpenning V PrisAntall
Nivåalarm KM 29 230V B05141x230 1750.00 Kr

På lager