Pumper til rett pris og rett tid.

Nivåvakt KM 22

Teknisk beskrivelse

Nivåvakt KM 22 brukes både som tørrkjørningsvern for brønnpumper og som nivåstyring i sisterner og vanningsdammer. Vaktens funksjon bygger på at elektroder føler på vannivået. Dermed kan reguleringen skje med stor nøyaktighet selv på små trange steder som f. eks. borrede brønner.

Nivåvakten kan ikke brukes der det forekommer fett i vannet da dette isolerer elektrodene. Når nivåvakten brukes som tørrkjøringsvern starter pumpen når vannivået når den øvre elektroden og går helt til vannivået passerer den nedre. Pumpen starter igjen når vannivået når den øvre elektroden. Når vakten brukes til påfylling er forløpet omvendt.

Montering

Eltilkoblingen utføres etter skjemaet i bunnen av kapslingen. Om brønnen ikke inneholder en nedsenket pumpe eller annet jordet formål skal en ekstra elektrode monteres under den nedre elektroden. Nivåvakten må jordes for å fungere.

Viktig

Om det foreligger risiko for skader om nivåvakten ikke skulle fungere som normalt må en alarm installeres. En vakt alene kan ikke ansees som fullgod beskyttelse der det er fare for vannskader.


KM 22
Navn ArtnrType PrisAntall
Nivåvakt KM 22 230V B0510230V 1862.00 Kr

På lager


Nivåvakt KM 22 400V B0511400V 1872.00 Kr

På lager