Pumper til rett pris og rett tid.

Subdrive 75 / 100

Teknisk beskrivelse

Franklin Electric SubDrive er et pålitelig konstanttrykksystem som benytter avansert elektronikk for å øke ytelsen på en 4” pumpedel for 0,55kW motor. Ved å benytte en spesifikk motor og pumpedel, eliminerer SubDrive problemer med trykkvariasjoner som en opplever fra vanlige brønnsystemer. Dermed kan eiere av private brønner få like stabilt trykk ”som i byen”. Pumpens omdreiningstall og energibehov
justeres automatisk etter vannbehovet. I tillegg kan en benytte en mye mindre tank noe som gjør at systemet tar liten plass. SubDrive består av motor, styringsenhet og trykkgiver.  SubDrive systemet tilkobles 1-fas 230 Volt (11A) og konverterer så dette til drift av en 3-fas Franklin motor på 1,4kW 60Hz.
Pumpedel, trykktank, kabel til senkepumpen og øvrig brønnutstyr kommer i tillegg, og tilpasses brønn og vannbehov. En kan med dette systemet bruke mindre og billigere pumpedel og tank ettersom pumpen klarer 25% mer trykk og gir 50% større mengde.

SubDrive nøkkel funksjoner

• Konstant vanntrykk kan settes fra 1.7 - 5.5 bar
• Mindre trykktank kan brukes
• Tilpasser pumpen til behovet - hastigheten blir kontrollert for å
gi optimal ytelse uten å overbelaste motoren
• Fleksibilitet - enheten benytter standard pumpedel
• Ingen store strømvariasjoner
• Mykstart funksjon gir lav startstrøm og hindrer trykkslag
• Aktiv effekt faktor korrigering minsker forstyrrelser
• Kan benytte 1.5 kvadrat kabel

Beskyttelses funksjoner

• Tørrkjøringsvern med ”smart pump” overvåkning
• Automatisk reversering ved låst pumpe
• Overspenningsvern / spenningstopper
• Overbelastning
• For lav tilførselsspenning
• Brudd i kabel
• Kortsluttning


Subdrive 75
Navn Artnr PrisAntall